Helppo ja täysin maksuton palvelu sijoittajalle

Bulletit sijoittajalle


New call-to-action

 

Rahamyllyn avulla on mahdollista sijoittaa kotimaisten yritysten lainoihin ja saada kuukausittaista korkotuottoa. Palvelu on sijoittajalle täysin maksuton ja erittäin helppokäyttöinen.

Yritykset, jotka ovat saaneet lainaa Rahamyllystä, maksavat nostamastaan lainasta kuukausittain lainanlyhennykset ja korot sijoittajille. Rahamylly ei peri yritysten maksamista lyhennyksistä ja koroista mitään kuluja, vaan lyhennykset ohjautuvat täysimääräisinä sijoittajien asiakastileille.

Automaattinen hajautus auttaa hallitsemaan riskejä

Jokaisen Rahamyllyn asiakkaan sijoitus hajautetaan automaattisesti useisiin yrityslainoihin. Asiakkaamme sijoituksesta yksittäiseen yrityslainaan sijoitetaan aina enintään 5 prosenttia. Hajauttaminen on kaikessa sijoittamisessa yksi parhaista riskienhallintakeinoista.

UTS_hakkuSijoittamisen perimmäinen tarkoitus on aina tuoton tavoittelu, mutta mielestämme tällaisella sijoituksella voi aidosti myös vaikuttaa asioihin. Rahoittamalla kotimaisten kasvuhakuisten pk-yritysten toimintaa saat korkotuottoa ja lisäksi olet myös osaltasi vaikuttamassa konkreettisesti koko Suomen talouteen.

Lainaa nostavat yritykset maksavat Rahamyllylle lainastaan kertaluonteisen avauspalkkion sekä vuotuista hoitopalkkiota. Nämä palkkiot mahdollistavat Rahamyllyn toiminnan. Sijoittajilta ei peritä mitään palkkioita palvelussa. Kuukausittaiset lainanlyhennykset sekä korot ohjautuvat lyhentämättöminä lainaa saaneilta yrityksiltä sijoittajille. 

New call-to-action