Yrityslainan hakeminen on helppoa

Yrityslainan hakeminen tapahtuu kokonaan verkkopalvelun kautta. Prosessi on nopea, helppo ja hyvin ohjattu. Alkuun tarvitaan vain lainan sekä lainaa hakevan yrityksen perustiedot, joiden perusteella tehdään alustava päätös edellytysten täyttymisestä. Mikäli perusedellytykset lainan saamiselle täyttyvät, lainanhakija ohjataan varsinaiseen luottoprosessiin täyttämään tarvittavat lisätiedot.

Varsinaiseen luottoprosessiin voi päästä Suomeen rekisteröity osakeyhtiö, jolla on takanaan liiketoimintaa vähintään kaksi täyttä tilikautta ja jonka luottoluokitus on vähintään A. Luottoprosessissa tärkeimpiä arvioitavia seikkoja ovat suunnitellun rahoitettavan hankkeen taloudelliset edellytykset, lainan määrä suhteutettuna yrityksen maksukykyyn, lainan juoksuaika sekä yrityksen aiempi maksukäyttäytyminen.   

 

New call-to-action     New call-to-action